Lønnsomhet

Prisen på luft/vann-varmepumpe inkludert installasjon kan variere vesentlig. Gode luft/vann-varmepumper koster normalt fra ca. 35.000 kroner. Montering kommer i tillegg. Levetiden er opptil 15 år.

Totalt energibehov
(kWh/år)
Andel til varme og varmt vann
(kWh/år)
Besparelse *
(kWh/år)
Besparelse **
(kr/år)
15.000 kWh11.250 kWh5.300 kWhkr 4.200
20.000 kWh15.000 kWh7.000 kWhkr 5.600
25.000 kWh18.750 kWh8.800 kWhkr 7.000
30.000 kWh22.500 kWh10.600 kWhkr 8.400
35.000 kWh26.250 kWh12.300 kWhkr 9.800
40.000 kWh30.000 kWh14.100 kWhkr 11.200
45.000 kWh33.750 kWh15.900 kWhkr 12.700
50.000 kWh37.500 kWh17.700 kWhkr 14.100

* I dette eksemplet dekker luft/vann-varmepumpen 75 % av årsbehovet for varme og varmt vann og årsvarmefaktoren er satt til 2,7.
** Ved 80 øre/kWh.