Lønnsomhet

Prisen på luft/vann-varmepumpe inkludert installasjon kan variere vesentlig. Gode luft/vann-varmepumper koster normalt fra ca. 35.000 kroner. Montering kommer i tillegg. Levetiden er opptil 15 år.

Totalt energibehov
(kWh/år)
Andel til varme og varmt vann
(kWh/år)
Besparelse *
(kWh/år)
Besparelse **
(kr/år)
15.000 kWh 11.250 kWh 5.300 kWh kr 4.200
20.000 kWh 15.000 kWh 7.000 kWh kr 5.600
25.000 kWh 18.750 kWh 8.800 kWh kr 7.000
30.000 kWh 22.500 kWh 10.600 kWh kr 8.400
35.000 kWh 26.250 kWh 12.300 kWh kr 9.800
40.000 kWh 30.000 kWh 14.100 kWh kr 11.200
45.000 kWh 33.750 kWh 15.900 kWh kr 12.700
50.000 kWh 37.500 kWh 17.700 kWh kr 14.100

* I dette eksemplet dekker luft/vann-varmepumpen 75 % av årsbehovet for varme og varmt vann og årsvarmefaktoren er satt til 2,7.
** Ved 80 øre/kWh.