Husstøvmidd

Den har fire par gangbein og to par munnlemmer. Den kravler omkring i våre senger og lever av hud fra oss mennesker. Den er liten, gulhvit og nesten usynlig. Hvem er det vi snakker om? Det er husstøvmidden, et lite kryp som tilhører edderkoppdyrene. Som til tross for sin størrelse er skyld i mye av allergi- og astmaproblemer blant barn og voksne.

Husstøvmidden er en av de vanligste årsakene til atopisk allergi her i Norge. Dette sier Reidar Mehl, biolog og insektforsker ved Statens Institutt for Folkehelse i Oslo.

150woman_childSom insektforsker har Reidar Mehl vært mest opptatt av parasittiske insekter og midd, med andre ord skadedyr som er til plage for oss mennesker. Han er en av de forskerne her i landet som vet mest om midd.

– Hvilke reaksjoner er de mest vanlige ved husstøvmiddallergi?

– De vanligste allergiske reaksjonene er rennende og tett nese, nyseanfall, hosting, tung pust og piping i brystet. Av og til ser vi at husstøvmidd fører til hudallergi, men det forekommer mer sjeldent. Det er først og fremst luftveiene våre som rammes. I dag regner vi med at middallergi er den viktigste årsaken til luftveisallergier hos barn. Det er også en nær sammenheng mellom husstøvmiddallergi og allergisk astma. Vi regner med at vel halvparten av alle astmatikere lider av middallergi, så det er et stort helseproblem vi her snakker om.

Fukt, varme og næring

– Hvor er det vi finner mest husstøvmidd?

– Det er først og fremst i vanlige boliger. Men det er også mulig å finne midd i andre bygninger, slik som for eksempel i fjøs. Den trives overalt hvor det er nok fuktighet og næring. Særlig mye husstøvmidd finner vi derfor i kystklima, ved elver og i områder med fuktig leirjord. Langt viktigere enn uteklimaet er imidlertid inneklimaet. I hus med mye fukt vil det være mye mer midd enn i hus med et tørt inneklima. Derfor er eldre hus med fuktskader langt mer utsatt for husstøvmidd enn nyere boliger. Midden har vanligvis sin mest aktive periode senhøstes og tidlig på vinteren, da det er mye fukt i luften.

– Hvordan ser husstøvmidden ut?

– Den er liten, om lag 0,4 millimeter lang og gulhvit av farge. På grunn av størrelsen og fargen er den vanskelig å få øye på blant alt husstøvet. Men i forstørrelsesglass er den godt synlig. Som en edderkopp kravler den omkring i støvet, og trives best der det er mørkt, høy luftfuktighet og varmt. Det er tre betingelser som må være til stede for at midden skal trives og formere seg: Det må være fuktig, tilstrekkelig med næring og trygge steder hvor den kan gjemme seg. Av den grunn er stoppede møbler, tepper og madrasser yndlingssteder.

– Det vi kaller for husstøvallergi, dreier seg stort sett om allergi overfor dyrehårsstøv og husstøvmiddallergi. Men det er ikke selve midden vi reagerer på . Det er ekskrementene (avføringen) fra midden. Disse ekskrementene blander seg med husstøvet og kommer på denne måten lett ned i våre luftveier. Det er derfor svært viktig at renholdet i huset er best mulig slik at det ikke samler seg så mye støv.

– Hva livnærer midden seg av?

– Det er avflassinger fra menneskekroppen. Hvert døgn mister vi mennesker omkring 1 gram hud. Dette er men enn nok føde for tusenvis av midd. Det meste av dette flasset fester seg til klærne. Men når man kler av seg om kvelden for å gå til sengs, vil det hudflasset som har samlet seg opp i løpet av dagen, drysse ned på gulvet eller på møbler. I løpet av natten vil det så produseres nytt flass som midden kan leve av.

– Hvorfor er det så mye midd i sengene våre?

– Det skyldes at akkurat her finnes de gunstigste livsbetingelsene for midden. I løpet av natten vil vi varme opp sengene med kroppen, og når vi svetter bidrar vi til at det dannes mye fukt. Dessuten finnes det mye hudflass i sengen som midden kan leve av, og den porøse madrassen tilbyr glimrende gjemmesteder. Midden trenger en høy temperatur for å formere seg. I 25 grader C tar det om lag 23 døgn å klekke ut egg. Og en slik temperatur finner den i sengen.

Mest midd i soverommet

Det er med andre ord soverommet som er favorittrommet for husstøvmidden. Men også andre oppholdsrom som stue og tv-rom er utsatt. Midden går nemlig også i sofaer og stoppede lenestoler, i ulltepper og vegg- til veggtepper. Selv om stoppede møbler er det beste ynglestedet, finner du også midd på gulvet. Men vekstbetingelsene er ikke så gunstige som i mer lodne materialer.

– Hva med baderommet? Her er det jo mye fuktighet?

– Ja, men det er få skjulesteder for midden. Samtidig er badet langt lettere å holde rent. Derfor er det vanligvis lite midd på rom som bad og kjøkken.

– Går midden i klærne våre?

– Ja. Forsøk har vist at husstøvmidden faktisk kan kravle over fra stoppede møbler til klær. Men vanligvis er det forholdsvis lite midd i klærne vi bærer på oss. Dette er så lite at det har liten praktisk betydning for utvikling av allergi.

– Har personlig hygiene noe å si. Nytter det at vi vasker og dusjer oss ofte?

– Nei, tvert imot er det mye som tyder på at mye dusjing fører til enda mer hudavfall. Det som er viktigst er at renholdet i oppholdsrommene er godt. Først og fremst i soverommet.

Hyppig utlufting, vask og støvsuging kan bidra til å holde middbestanden nede. Når man støvsuger eller teppebanker madrassene, fjerner man mye av hudavflasset som midden lever av. Midden er det verre med. Den har nemlig en unik evne til å klore seg fast i madrassen, og er derfor ikke så lett å bli kvitt. Den beste måten å bli kvitt midden på, er å utsette den for sterk kulde eller varme. Hvis man varmer opp soverommet til 55 grader C eller legger madrassen i badstu/varmeskap på like høy temperatur, vil man lykkes i å drepe midden. Det samme kan man oppnå ved å legge madrassen ute i sterk kulde (-15 til 20 grader C). Dette er ikke fullt så effektivt, for midden tåler sterk kulde bedre enn høy varme, påpeker Reidar Mehl og legger til at det i så fall kan være nødvendig å la den ligge ute i flere timer. Alternativt kan man sørge for å støvsuge madrassen utendørs på dager med lavere temperaturer enn 0 grader C.

– I kuldegrader er det vanskeligere for midden å klore seg fast til madrassen, avslutter Reidar Mehl.

Gode råd for middallergikere:

Sørg for å holde en lav luftfuktighet, særlig i soverommet. Av den grunn bør du lufte ut to til tre ganger daglig, helst med gjennomtrekk. Hyppig luftskifte er den beste måten å bli kvitt fuktighet på. Unngå bruk av luftfukter.
Høy varme senker luftfuktigheten, men sørger samtidig for at midden lettere formerer seg. Derfor bør ikke temperaturen i soverommet være verken for høy eller for lav. En soveromstemperatur på om lag 15 grader C holder luftfuktigheten på et akseptabelt nivå samtidig med at midden ikke så lett formerer seg.
Ha færrest mulig støvsamlende gjenstander stående fremme i sove- og barnerom. Leker, bøker og pyntegjenstander bør oppbevares i lukkede skap. Unngå vegg- til veggtepper og tunge, støvsamlende tekstiler. Hyppig vask og støvsuging av gulv og møbler er viktig for å fjerne hudavflass og midd.
Støvsug eller teppebank madrassen minst en gang i uken. Er det kuldegrader, kan du støvsuge madrassen utendørs. Da slipper midden lettere taket i underlaget. Alle støvsugerposene bør skiftes ofte.
Luft sengetøyet hver dag! Når du lufter ut, bør du helst la sengen være uoppredd slik at temperaturen i sengeklærne blir lavere.
Midden tåler ikke sterk varme. Sengetøyet må derfor vaskes på 60 grader C. Dette gjør at midden ikke overlever.
Unngå bruk av køyesenger som bidrar til at støv drysser ned i underkøyen. Rammemadrasser er bedre enn vanlige senger med løse madrasser. Dette fordi sengebunnene lett samler støv. Har du vanlig seng, bør du passe på å tørke over sengebunnen jevnlig med fuktig klut.
Ingen madrasser er allergisikre! Det beste rådet er derfor å bruke tette lakener som hindrer midden i å komme opp der hvor maten befinner seg. I dag får du kjøpt spesielle lakener som er beregnet for middallergikere. Disse sengeovertrekkene er helt tette og har en bra dokumentert effekt. Et alternativ kan være å bruke et plastovertrekk over madrassen.
Høy varme og sterk kulde dreper midd. Ved å legge madrassen i et varmeskap eller badstu der temperaturen er minst 55 grader C i 20 minutter tar du knekken på midden. På dager med kulde (- 15 til 20 grader C) kan du legge madrassen til lufting utendørs i noen timer.
Det finnes insektsgifter som tar livet av midd, men de virker ikke så godt at de kan anbefales. Det anses ikke som tilrådelig å bruke kjemikalier i sengetøyet til en allergiker.