Fukt farlig for inneklima

Fuktskader gir grobunn for helseskadelig muggsopp, og sammen med høy temperatur blir forholdene også gunstige for økt vekst av husstøvmidd.
Forebygging av fuktskader begynner allerede i byggeperioden. Senere er det bruken av boligen som avgjør fuktmengden. Men hvis fuktskadene først har oppstått gjelder bare en ting: Fjern det! Fuktskader oppstår etter for høy fuktighet over tid. Og det kan ta lang tid før skaden er stor at du ser den med det blotte øye. Når veggene buler eller er misfarget og soppen titter ut langs vegglistene – da er det virkelig fare på ferde. Men helsen din kan være påvirket lenge før konsekvensene av for høy luftfuktighet er blitt synlige.

150huscutawayBakteriene trives i fukt
Det finnes et utall bakterier, sopper og andre mikroorganismer i lufta. Disse er avhengige av fuktighet for å leve og formere seg. Noen av disse bryter ned organisk materiale, noe som kan føre til fukt, råte og helseplager. Hvis det først er kommet sopp og råte i boligen må dette fjernes grundig. Hvis ikke vil problemene komme tilbake hver gang det er gunstige forhold for soppene og bakteriene.

Misfarging eller skjolder på gulv, vegger og tak er ofte tegn på fuktskader. Slike skader oppstar ofte på bad der luftfuktigheten er høy, men kan også dukke opp andre steder i huset. Et utett tak kan like gjerne være inngangsporten for uønsket fukt. På bade- og vaskerom skal man uansett sørge for god ventilasjon. Normal tøytørk i tørketrommel avgir vanndamp som tilsvarer 5-6 liter vann. Det beste er  derfor å føre vanndampen direkte fra tørketrommelen og ut av boligen. Effektiv ventilering av bad og tørkerom reduserer luftfuktigheten og dermed bidra til et bedre innemiljø i hele boligen.

Fjern fuktskadd materiale
Fuktskadet materiale må fjernes helt for å unngå lukt, vekst av mikrober og utvikling av helseskadelige gasser. I enkelte tilfeller kan det av helsemessige årsaker være nødvendig å fjerne mer materiale enn det som kreves ut i fra en byggteknisk vurdering av skadene. Selv uttørrede fuktskader kan gi helseproblemer og må som regel fjernes helt. I hvert tilfelle bør det gjøres en helhetlig vurdering av fagperson.

Det er også viktig å unngå og bygge fukt inn i huset, det vil si blant annet å sørge for god tørking av betong, unngå at byggematerialer blir fuktige under oppføring eller utbedring av boligen. Mange materialer avgir naturlig små mengder gass under normale forhold. Ved høy luftfuktighet øker avgassingen, noe som er uheldig for innemiljøet.

Anbefalt luftfuktighet er 20 – 40 prosent, noe som er vanlig der det er god balanse mellom materialenes naturlige fuktinnhold og boligen for øvrig. Sørg ellers for tilstrekkelig ventilasjon, unngå kuldebroer eller andre svakheter i bygningskonstruksjonen som kan medføre fuktdannelse.