Visjon

Vi skal oppnå god lønnsomhet og utvikle en stigende vekst i Hordaland. Dette skal vi gjøre ved å dekke våre kunders behov, for mer lønnsomme energi kilder.
 
Bergen Varmepumpeservice AS skal yte god service, gi maksimal oppfølgning, slik at vi gir kundene en langsiktig trygghet.
 
Målsetning
Vårt mål er å utvikle Bergen Varmepumpeservice AS til å bli best på service og oppfølging.

På den måten skal vi vokse…