Hvem er vi?

Trond Bastiansen var med å etalblerte  Bergen Varmepumpesenter ans i 2003 og som videreførte til Bergen Varmepumpesenter AS.

Bergen Varmepumpeservice eies og drives av Trond Bastiansen, Ronny F. Torgersen og Marit Fjæreide.

Våre montører  er utdannet gjennom Novap, og er sertifisert for kuldemontasje  -  luft-luft og luft-vann, installasjon, igangkjøring og feilsøking.
Vi har produktkunnskap og bred erfaring innenfor varmefordeling og enøk .
 
Vi utfører arbeidet faglig og forskriftsmessig. Montørene er din veileder også med valg av rett pumpe på rett plass.
 
Vi følger med på utviklingen i markedet og vil gi deg som kunde det beste på markedet.
 
Vi har fokus på Enøk, besparing og miljø.

Vi gir den beste service.