Enøk Guiden

Det går an å redusere oppvarmingsutgiftene uten å redusere komforten. ""Varmt og godt", sier vi – gjerne i ett ord. Det forteller ganske mye om oss nordmenn. For å trives, vil vi ha det varmt og godt inne. Men bruker vi termometeret med fornuft, går det an å redusere energiforbruket uten at det går ut over trivselen.