Service og reparasjon

090VE9_quadNormalt vedlikehold som du skal gjøre selv:

For at vår produktgaranti på 5 år skal gjelde må din varmepumpe ha service annet hvert år for at du skal ha full garanti. 

Innedel - filtervask
Filtrene taes ut, støvsuges og vaskes lett i vanlig lunkent vann. Tidsintervallet mellom filtervasken kan variere noe avhengig av miljøet pumpen står i.

Mens det aktive elektrostatiske filteret i våre modeller varer hele varmepumpens levetid som er på 12 - 15 år, bør filtre i andre konvensjonelle varmepumper byttes hver 6.-12. måned for å opprettholde filtreringseffekten.

500CE_JKE_03_Inverter

Utedel - forsiktig vask
Utedelen holdes ren med en myk børste, eventuelt forsiktig spyling på finnenes utedel.
NB! Ikke bruk høytrykkspyler på utedel da dette vil kunne brette aluminiumsfinnene og det er risiko for fukt i styresystemet. Benyttes hageslange bør det kun spyles på skrå nedover med begrenset trykk.

 
Service som vi utfører

Mange velger å inngå en avtale om å få anlegget kontrollert av en fagmann 3 ganger i løpet av den første 5 - årsperioden for å sikre jevn og god drift.
Etter 1, 3 og 5 år.

Etter endt garantiperiode er det en fordel med service på anlegget hvert 2 år (avhengig av plassering, bruk og innemiljø).

 

Viktige servicepunkter ved hovedservice:

* Visuell kontroll av anlegget
* Sjekke brakketer og vibrasjonsdempere på ute del
* Sjekke eventuell gass lekkasje
* Sjekke evt. rust og oksidering på utedel
* Galvanisk korrosjon av elektrisk anlegg
* Funksjonskontrell
* Rengjøringav filtre på innedelen
* Boning av utedelen
* Bytte batterier i fjernkontrollen
* Rengjøring av kjøleribber på utedelen

Er det mistanke om dårlig kjøling aller varme funksjon på pumpen skal det måles med manometer.

First
Last
Last

 

service02

 

Service
           
Pris pr service
Serviceavtale
     
Vi tar kontakt før hver service
     
Kr 1250,-
Service
     
Du bestiller service ved behov
     
Kr 1550,-
Evt. reparasjoner utover garantien vil komme i tillegg.