Effektforbrukstest

Jeg fikk installert Fujitsu General varmepumpe av Aune Blikk AS i Bodø, i begynnelsen av
desember 2003.  En representant for firmaet kom til meg og diskuterte plassering av både
utedel og innedel og sørget for hurtig og fagmessig installering.   
Varmepumpen ble startet samme dag som den ble installert og har siden virket utmerket.   
250laguna_spa_bathtub_detailMin bolig har to etasjer, 55 m2 og 45 m2, til sammen 100 m2.  I første etasje er det to
soverom, ett arbeidsrom, toalett og bad.  Alle dører står åpne.   
Varmepumpen består, som antydet, av en innedel og en utedel.  Innedelen, den som sender varm luft ut i rommet, ble installert i 1. etasje i min bolig ca. 20 cm fra taket og 20 cm fra trappåpning til 2. etasje.  Innedelen er lokalisert omtrent midt  mellom de nevnte rommene i 1.etasje. Utedelen ble montert på huset grunnmur.   
Pumpen er på denne årstiden innstilt på oppvarming. Spjeldet for dirigering av luft står på
automatikk.  Det ikke-motoriserte spjeldet er vendt mot trappåpningen. Varmepumpen er
innstilt på en temperatur på 20 grader.   
Etter en måneds bruk finner jeg at varmepumpen virker meget tilfredsstillende.  Den  skaper en temperatur på 19,8 grader på begge soverom og arbeidsrom i 1. etasje. I andre etasje ligger temperaturen på 19,6 grader.   
Om natta stiller jeg inn varmepumpen på ”Super quiet” funksjonen.  Da går viften nesten
lydløst, og temperaturen er ikke vesentlig redusert når jeg står opp neste morgen (om lag 19,4 grader i 2. etasje.

1 Varmepumpen har gitt et vesentlig bedre innemiljø.  Luften er renere og tørrere.  
Treverket i dørene i 1. etasje har gått tilbake til sin opprinnelige form – dørene går lett
opp og igjen.  Luften renses, og det er lett og behagelig å puste.
  
2 Det er lettere nå å forlate huset – automatikken tar seg av oppvarmingen – temperaturen holdes konstant. 

3 Det er ingen brannfare med denne typen oppvarming.  Det er ingen varmeelementer /
glødeelementer.  Jeg kan trygt forlate huset.  Kuldemediet er dessuten ikke brennbart.
 
4 Kostnadene til oppvarming er vesentlig redusert.  Før jeg fikk installert varmepumpen,
hadde jeg stående en oljefylt radiator i første etasje. Den sto på laveste trinn og trakk
750 watt i timen – den var selvfølgelig termostatstyrt.  Det var aldri behagelig varmt i 1.
etasje og slett ikke i 2. etasje.  Arbeidsrommet ble lite utnyttet – det var til tider utrivelig
kaldt.  I 2. etasje måtte jeg bruke tilleggsvarme hele tiden.  Når er det varmt i begge
etasjene.
En tid etter at jeg installerte varmepumpen, fikk jeg kjøpt wattmeter og har siden da, 20.12.03, registrert forbruket for hvert døgn.  I tidsrommet 20.12.03 til og med 13.01.04 – 25 dager har jeg brukt 230 kwh (se tabell 1 nedenfor).  Dette gir en kostnad på kr. 115,00 for 25 døgn eller kr. 4,60 pr. døgn for å varme opp 100 m2 dersom strømprisen er ca. kr. 0,50.

 500snittforbrukiwatt

Investering i varmepumpe har vært svært gunstig for meg.  Jeg kan ikke tenke meg noen
annen oppvarmingsmåte for min bolig. Aune Blikk AS sørget for fagmessig installering.  
Jeg forventer at når våren kommer om litt, så skal jeg spare enda mer strøm siden effekten fra varmepumpen stiger når utetemperaturen stiger. 
 
Vennlig hilsen
Rigmor H. Olsen
Bodø.