Referanser

Bergen Kommune
Atle Adolfson tlf: 91715536

Tpa Rørleggersevice AS
Petter Sande tlf: 98282260

Bergen Omeng Elektro AS
Ottar Eeg tlf: 55361860

Bergen Intallasjon AS
v/ Geir Myrdal
tlf 90571609
 
Rutledal elektro AS
v/Jan Olav Rutledal
tlf 90756396

Sotra Industrivarer AS
v/ Kai Arne Vindenes
tlf 56336600

Bergen Tekniske Museum
 v/ Jon Bjarne Grutle
Tlf 95078360

Bygg og Ventilasjon AS
tlf: 55197866

Norwegian Test & Oil Service NTOS
Baste Engesæth tlf: 98294242

Christian Michelsens Institutt
Universitetet i Bergen

Bergen Mesterrør AS
Stig Monsen tlf: 472 01 610

Fatec Norge AS
Fritz tlf: 55125512

W.Thomsen as
Christian Mortmannsgård tlf: 55213390

 Vestgar Elektro AS
v/ Drude Herdlevær
tlf 40030210

Haukeland Sykehus

 

 

250Air_Con_sofa