Prinsipp for varmepumper

Ved normalt lufttrykk koker vann ved 100 ºC, men ved lavere trykk blir også kokepunktet lavere. For eksempel koker vann ved omtrent 93 ºC i 2000 m høyde og ved omtrent 87 ºC i 4000 m høyde. I en trykk-koker kan vi flytte kokepunktet høyere ved å øke trykket. Dette er også et viktig prinsipp bak varmepumpen. I en varmepumpe sirkulerer et kjølemedium i et lukket rørsystem, for eksempel amoniakk, og ved å variere trykket i ulike deler av systemet kan vi få væsken til å gå over til damp (fordampe) i den ene delen og få dampen til å gå tilbake igjen til væske (kondensere) i den andre delen.

Det andre viktige prinsippet er at fordampning krever energi (fordampningsvarme), mens kondensering avgir energi, (kondensasjonsvarme.) Dette gjør at varmepumpen kan flytte varme fra den delen av systemet der fordampningen skjer (dvs. ute) til det stedet der kondenseringen skjer (inne).