Litt teori

 – Men akkurat det kan variere med hvor avansert anlegg som blir valgt.

Ved siden av at gulvvarme hindrer transport av støv og dermed gir bedre inneklima er det også en rekke andre fordeler med vannbåren varme i gulv:250etasjeplan3d

Jevn temperatur i hele rommet gir økt komfort – ikke minst for små barn som oppholder seg mye på gulvet.
Temperaturen på vannet som sirkuleres er lav, utnyttelsen av varmepumper, solvarme o.l. blir mer effektiv.
Skjult varmesystem gir mer fleksible møbleringsmuligheter.
Energifleksibilitet.
– Vannbårne varmesystemer installeres nå i 50-60 prosent av alle nye hus og bygg. De siste årene har det vært en markant økning, sier teknisk direktør Ole Larmerud i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL).

Vannbåren varme gjør at du kan bytte fra den ene energikilden til den andre. Vannet i rørene i gulvet eller i radiatorene kan varmes opp av olje, strøm, gass, pellets eller varmepumpe.

Vannbåren varme i blokkleiligheter og næringsbygg er i praksis radiatorer, mens det i bolighus betyr at oppvarmet vann ledes gjennom små rør i gulvet.

– Gulvvarme er en sunnere og bedre varme enn strålevarme fra veggen. Det er i føttene vi har termostaten vår. Er du varm på føttene, blir du varm i resten av kroppen også. Med gulvvarme fyrer du derfor mye mindre for kråkene.

For tiden er strømmen så billig at mange velger den til de vannbårne systemene sine.

Både gulvvarme og radiatorvarme koster et sted mellom kr 300,- og kr 600,- pr. kvadratmeter. Dette er avhengig av byggets størrelse, systemløsning og graden av automatisering.