Luft til luft varmepumper

Tidligere hadde luft til luft varmepumpene en forholdsvis lav virkningsgrad, men på grunn av den store produktutvikling og overgang til nytt miljøvennlig kuldemedium gir de beste pumpene nå en mye bedre akseptabel virkningsgrad.

Hemmeligheten er ny teknologi med frekvensregulering av kompressoren. Hjernen i systemet, en likestrøms-inverter, som sørger for å variere hastigheten på rotasjonskompressoren slik at effekten hele tiden tilpasses behovet.

Dette gjør at varmepumpen er opp til 40 % mer energibesparende sammenlignet med tidligere luft/luft systemer der kompressoren kun har ett trinn; av eller på.

Det miljøvennlige kuldemediumet R410A er verken brennbart eller giftig og det skader ikke ozonlaget.