Energiregnskap

3 kWh varme for hver 1kWh vi putter inn.

Systemet mottar energien QL fra omgivelsene, mens motoren til pumpen gjør et arbeid W på kjølemiddelet, og begge disse energiene går over til systemet. Det betyr at den energien som systemet avgir, QH kan skrives

   QH = QL + W.

Den varmen QL som systemet mottar fra omgivelsene er gratis energi, og det er grunnen til at mange vil installere en varmepumpe. En god varmepumpe bruker lite elektrisk energi (W) i forhold til den energien totale energien (QH) vi får inn. Forholdet mellom disse energiene kalles varmefaktoren ( f ):

    f = QH/W.

Vi vil altså at f skal være så høy som mulig. For de fleste varmepumper som brukes i dag ligger varmefaktoren rundt 3. Det betyr at for hver kilowatt-time vi bruker av elektrisk energi for å drive pumpa, så får vi 3 kWh varme til huset, noe som gjør den økonomisk attraktiv. Men siden varmepumpen fører til mindre forbruk av elektrisk energi er den også et miljøvennlig alternativ, selv om et er baksider her. For eksempel har det vært brukt mange miljøskadelige kjølemedier, som freon i pumpene.

Konsekvenser av termofysikkens andre lov.

Termofysikkens andre lov sier at energikvaliteten i en prosess alltid synker. Vi vet at kvaliteten på termisk energi er lavere ved lav temperatur enn høy. Altså er kvaliteten på  QL lavere enn QH . Det betyr at vi trenger et bidrag fra W som er høyverdig for at energikvalitets-regnskapet skal gå opp. Vi trenger nemlig så mye elektrisk energi at energikvaliteten for QL og W til sammen er høyere enn for QH . Med andre ord er det en grense for hvor stor varmefaktoren f kan bli. Det er altså ikke mulig å lage en ideell varmepumpe som klarer å hente energi fra et kaldt sted til et varmt sted uten at det koster noe.