Funksjon

En varmepumpe er en maskin som henter gratis energi fra omgivelsene. Den kan enkelt installeres i gamle og nye boliger. En luft/luft varmepumpe består av en utedel som henter inn varme fra uteluft, og overfører varmen til inneluften via en eller flere inne deler og to isolerte rør som binder inne og ute delen (delene) sammen. For hver kW tilført energi, leverer varmepumpen 2-5 kW effekt. 250Bilde_3

Se animasjon over varmepumpens virkemåte og prinsipp.

En luft/luft varmepumpe er en effektiv måte å redusere energiforbruket på. Varmepumpen sirkulerer luften inne slik at varmen blir spredt effektivt. Den kan også fungere som aircondition om sommeren. De flest modellene har filtre for å rense luften for støv, pollen og bakterier, og er unnværlig for allergikere.
Varmeeffekten fra en luft/luft varmepumpe avtar med synkende ute temperatur. For de fleste varmepumper oppgis varmeeffekten ved +7°C ute temperatur. Boligen bør av den grunn også ha en annen varmekilde, som har effekt nok til å dekke hele oppvarmingsbehovet på de kaldeste vinterdagene. Det er få dager i året med så lave ute temperaturer, derfor står varmepumpen likevel for det største bidraget til oppvarming i året.
 
Plassering av inne delen
Boligen bør ha en åpen planløsning for de rommene som brukes mest i boligen. Dette fordi inne delen bare er en punktoppvarmingskilde, varmluft bør noenlunde kunne spres fritt. Resultatet kan likevel bli bra, om huset er på to eller flere plan, dersom inne delen for eksempel plasseres på nedre plan i boligen i nærheten av en åpen trapp. Det er også mulig å installere flere innedeler.
Kontakt oss for GRATIS befaring og vi vil hjelpe deg å finne den beste plassering og hjelpe deg med valg av type inne del (deler). Både inne- og ute delen gir fra seg noe støy. Selv om inne delene er blitt mer stillegående de senere år, anbefales det å tenke gjennom hvor den skal plasseres med hensyn til støy og varmefordeling i oppholdssoner. Ved reversering av varmepumpen om sommeren (kjøling), vil fuktighet i luften kondensere til vann på inne delen. Sørg derfor for at inne delen er utstyrt med god drenering.
 
Plassering av ute delen
Riktig plassering av ute delen er viktig for en problemfri drift og et gir en god energispareresultat på lang sikt. Ute delen lager vibrasjonsstøy. Derfor anbefaler vi at den ikke festes til en utvendig kledning, men i stedet plasseres på et stativ på bakken eller festes til grunnmur. Det er viktig med god drenering vekk fra huset, for vannet som utfelles ved avriming av ute delen. Ute delen bør også plasseres mest mulig skjermet mot nedbør og vind.
 
Installasjon bør foretaes av kvalifiserte fagfolk
 
Insallasjon skal foretas av dyktig fagpersonell som kan dokumentere kompetanse som kuldemontør , og at de har gjennomgått forhandleropplæring og/eller er sertifisert i Varmepumpeordningen. Vi har selvsagt alle kvalifiseringene. Flere og flere leverandører og installatører er nå sertifisert i Varmepumpeordningen som drives av Rembra i samarbeid med norsk Varmpepumpeforening (NOVAP), Kulde- og som  Bergen Varmepumpesenter AS er medlem i, Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF) og Norske Rørleggeres Landsforbund (NRL). Husk! For forbruker gjelder 5 års reklamasjonsrett på både produkt og installasjon .
 
Energieffektivitet
For å få best mulig energisparing anbefales det å velge med høy effektfaktor. Blant annet gir Eurovent en klassifisering av energieffektivitet, og flere varmepumper på det norske markedet holder A- og B- klasse, se link øverst til høyre.
 
Teknologien
Moderne varmepumper benytter inverter – teknologi det vil si trinnløs regulering av kompressoren, som reduserer slitasjen og bedrer virkningsgraden. Inverter – teknologien er i sterk utvikling og effektfaktoren kan variere stort mellom de forskjellige produsentene. Det er derfor viktig og sjekke både nominell, minimal og maksimal varmeeffekt. Luft/luft- varmepumper begrenset til av/på- regulering frarådes.
 
Det mest vanlige kuldemediet i komfortvarmepumper i dag er HFK (R-410A, R-407c). Eldre kuldemedier som R-22 og andre klorholdige kuldemedier i gruppen HFK frarådes da de bryter ned ozonlaget og vil bli forbudt. Ved avriming utfelles vann som vanligvis samles i en dryppanne i bunnen av ute delen. For norske vinterforhold skal det forlanges at produktet er spesial tilpasset slik at dreneringen ikke fryser til, og is får bygge seg opp på ute delen.
 
Det er viktig med energioppfølging
Vi ønsker at du skal ha mest mulig glede og nytte av din nye luft vann varmepumpe. Får å se om du oppnår den beste besparelsen, bør du starte en helt enkel energioppfølging av ditt energiforbruk. Det gjør du ved å systematisk lese av strømmåleren ukentlig, og observere hvordan forbruket varierer med ute temperaturen.