Luft til vann varmepumpe

Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe.

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

En Luft til vann varmepumpe egner seg godt for deg som:

  • Er på utkikk etter en fornybar varmekilde.
  • Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.
  • Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
  • Skal erstatte den gamle oljefyren. Visste du at du kan få tilbake penger når oljefyren fjernes?
  • Har vannbårent varmesystem i huset. Har du ikke et slikt system, kan Enova gi deg støtte.

Kan jeg få støtte?

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en varmepumpe til din egen helårsbolig i Norge. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til en luft-til-vann-varmepumpe også når du bygger nytt. Hva får jeg i støtte? Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du kjøper en luft-til-vann-varmepumpe. Hvis varmepumpen har energimålere for strøm og varme får du 10.000 kroner ekstra i støtte.

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du kjøper en luft-til-vann-varmepumpe. Hvis varmepumpen har energimålere for strøm og varme får du 10.000 kroner ekstra i støtte.

Har du oljefyr? Da får du 20.000 kroner for å fjerne oljefyren og tanken samtidig som du installerer varmepumpen.