Miniventilasjon

Miniventilasjon har et filter som fjerner støv og smuss fra uteluften før den slippes inn i boligen.

Begrepet kjellerlukt kommer gjerne fra fukt som igjen skaper bakterier, mugg og andre skadelige stoffer som fremkaller lukt. Miniventilasjon er perfekt for kjellere og hytter som har den typen problematikk.

med_miniventilasjonBalansert ventilasjon

Miniventilasjon er en vegg montert ventilasjonsløsning som kan skifte hele 105m3 luft i timen – det tilsvarer all luft i et standard rom på 40m2.
Miniventilasjonen er balansert, og kan gjenvinne opp til 80% av energien i luften den bytter ut – i henhold til JIS (Japansk industristandard).

 

cutawayRadon-bekjempelse

Miniventilasjon er en effektiv måte å redusere Radon i innemiljøet. Vår modell bytter opp til 105 m³ luft pr time – og er dermed en fin måte å redusere mengden radon i luften. Fjerner kjellerlukt

Gode filterfunksjoner

Miniventilasjon har et filter som fjerner støv og smuss fra uteluften før den slippes inn i boligen.

Enkel installasjon

Selve installasjonen er meget enkel og kan gjøres av ufaglærte med riktig verktøy på under 2 timer. Montering kan gjøres av ufaglærte med godt verktøy eller en innleid håndverker.
Installer selv på under 2 timer, eller lei inn en snekker.