Monteringseksempler

090montering13For luft/luft varmepumper bør innedelen plasseres i nærheten av der man oppholder seg mest. Det er en stor fordel om boligen har en åpen planløsning hvis man kun har en innedel.

Om boligen går over to eller flere plan, bør innedelen ofte plasseres på nederste plan i nærheten av en åpen trapp. I større boliger kan det være lurt å installere flere innedeler slik at man oppnår en jevnere varme i hele boligen.

Viktige punkter for varmepumpens innedel:

God varmefordeling
Riktig plassering i forhold til type innedel

Vi anbefaler pumpene montert nede 10 cm over gulvet, 30 cm over gulv om det er tregulv eller parkett.
Da vil du få deilig gulvvarme og varmen stiger opp og det blir en jevn og fin temperatur i rommet.

Hvor skal jeg plassere varmepumpens utedel?

090montering11Riktig plassering av utedelen for luft/vann og luft/luft varmepumper er vesentlig for problemfri og økonomisk drift. Hvor ute- og innedelen skal plasseres i forhold til hverandre med tanke på minimums- og maksimumsavstanden, står angitt i installasjonsveiledningen og er noe installatøren skal ta hensyn til ved montering av varmepumpen. Ofte er maksimumsavstanden rundt tjue meter. Store avstander mellom inne- og utedel gir liten reduksjon i effekten, men det kan gi høyere installasjonskostnader.
Vibrasjon

Utedelen kan gi noe vibrasjon og bør derfor ikke festes på husvegg av tre, men plasseres på et stativ på bakken, grunnmur/mur og stå på vibrasjonsdempere.

Varmepumpe i verneverdige bygg

Selv om du bor i et verneverdig bygg, så er det mulig å installere en varmepumpe. I den flotte bygningen Villa Nova i Oslo er det for eksempel installert varmepumpe.
Varmepumpe er ønskelig i eldre boliger

De fleste ønsker et godt og varmt inneklima uten å ha skyhøye oppvarmingsutgifter og det er et ønske fra myndighetene at alle bygg skal bli så energieffektive som mulig. Men når eldre, verneverdige hus skal få nytt varmeanlegg og eventuelt varmepumpe, så er det selvsagt mange hensyn å ta.

090montering10
Spør eksperter om råd før montering av varmepumpe

Ta på forhånd kontakt med plan- og bygningsetaten, vernemyndighetene og/eller kulturminnefaglig instans i din kommune hvis du har spørsmål om lovverk og prosedyrer omkring renovering av en verneverdig bolig. Disse kan gi gode råd og vet om bygningen er omfattet av særlige vernebestemmelser. Å installere varmepumpe i verneverdige bygg fordrer at man på forhånd innhenter tillatelse fra ansvarlig myndighet.

Slik får du den mest effektive varmepumpen

Det er i dag mye fokus på høye strømpriser og Enova anbefaler blant annet å installere varmepumpe for at man skal få lavere strømregning. Her får du rådene for å få en mest mulig effektiv varmepumpe.
Varmepumpen må være tilpasset norske forhold

Varmepumpen må være tilpasset Norges kalde klima, det gjelder spesielt luftvarmepumper.
– Be gjerne forhandleren dokumentere at anlegget er beregnet på norske forhold, anbefaler Einar Gulbrandsen, informasjonssjef i NOVAP. For å forsikre deg om at varmepumpen er av god kvalitet, kan du velge et merke som føres av NOVAPs medlemmer.

Kjøp varmepumpe av et solid og lokalt firma

Ikke la deg lure av fine brosjyrer og tall over hvor mye man kan spare. Et tilbud med beregninger om forventet besparelser bør komme etter et hjemmebesøk av en lokal forhandler eller montør.
– Du bør kjøpe varmepumpe av et firma som er godkjent av NOVAP og kan dokumentere at de har kompetanse på området, fortsetter Gulbrandsen.  Han advarer også sterkt mot å kjøpe varmepumper for selvmontering fordi det er ulovlig å montere varmepumpe selv ifølge nye regler for håndtering av HFK-gasser.

Bruk faglært montør

Varmepumpen må installeres helt korrekt for å fungere optimalt, det er derfor helt essensielt å få varmepumpen montert opp av fagfolk.
– Vi anbefaler at alle varmepumper monteres av montører som er sertifiserte eller har kuldeteknisk bakgrunn, sier Gulbrandsen. Be gjerne om å få se dokumentasjon som for eksempel installatørbevis fra NOVAP eller en anerkjent importør. I tillegg så skal både firmaet og personen som installerer anlegget være F-gass sertifisert. Installatører skal kunne fremvise et personlig F-gass sertifikat.
Det er en stor fordel å kjøpe både varmepumpen og montering fra samme firma slik at du bare har en aktør å forholde deg til.

Følg råd om vedlikehold og service for varmepumpe

– Generelt så kan det være gunstig å ha service på en varmepumpe hvert 2. år, forteller Gulbrandsen og sier at det kan være en fordel å få anbefalt en serviceavtale fra forhandleren. Forhandleren kan også forklare deg om og eventuelt hva du selv skal gjøre av vedlikehold. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid.