Hvorfor varmepumpe

Enkelt svart:  Du sparer penger og du sparer miljøet.

I dag blir det mer og mer vanlig med varmepumper. Når panelovnene ble introdusert på markedet var det få som ønsket å ha de hengende på veggen, nå finnes det ikke et hus uten. Slik er det med varmepumpe også. Folk var tvilende i starten, men nå har trenden definitivt snudd og det er nå installert over 200 000 varmepumper i de norske hjem.

Det er mange gode grunner til at du bør vurdere å investere i en varmepumpe.

I disse tider blir det mer og mer fokus på å ta vare på miljøet vårt. Investerer du i en varmepumpe gjør du et aktivt bidrag for miljøet. Du tror kanskje ikke ditt bidrag utgjør noen stor forskjell?

Norge importerer kullkraft fra blant annet Danmark.

150kullkraft_kinaDersom dette kan reduseres får vi følgende interessante regnestykker:
Med en varmepumpe kan du fort spare miljøet for 7,5 tonn CO2.
(7500 kWh i redusert strømforbruk, der 1 kWh strøm produsert via kullkraft gir 1kg CO2).
Normal bruk av en bil medfører et CO2 utslipp på 2,4 tonn CO2.
(200g CO2/km og 12.000 km pr. år)

I tillegg til å spare miljøet for en betydelig mengde CO2, vil du også kutte kostnadene til oppvarming. 60% av strømforbruket går med til oppvarming av boligen. Det er dette forbuketet du kan redusere betraktelig ved å investere i en varmepumpe.

Virkningsgraden på en varmepumpe ligger på ca 4 (1kW gir 4 kW varme ut). Da sier det seg selv at du vil komme positivt ut med tanke på oppvarming.

De fleste velger å ta ut en del av besparelsen i økt komfort. Høres det ikke fristende ut å stå opp en kald vintermorgen til oppvarmet hus, eller å komme hjem fra jobb og finne huset godt og varmt? Jevn og god temperatur er absolutt å foretrekke.

Inneklimaet vil også bli bedre ved å ha en varmepumpe installert. De har et svært effektivt luftrensesystem som fjerner pollen og andre allergener, støv og alle former for lukter fra inneklimaet. Bedre luftkvalitet og jevn, behagelig innetemperatur oppleves som en av de store fordelene med varmepumpe av blant annet astmatikere.

Kjøp av en lokal leverandør som tar vare på deg som kunde.

Bergen Varmepumpe Service er en autorisert forhandler av varmepumper. Dette er en av de tingene som er med på å gi deg som kunde trygghet ved kjøp av varmepumpe fra Bergen Varmepumpe Service. I tillegg til dette er vi en solid og pålitelig leverandør som er vårt samfunnsansvar bevisst og tar våre kunder på alvor.

Skulle det være noe du trenger hjelp til vet du hvem du kan kontakte. Du har en aktør å forholde deg til enten det gjelder levering, montering, service, vedlikehold eller om det kun gjelder generelle spørsmål. Enkelt for deg, enkelt for oss!