Fordeler med varmepumpe

– I varmepumper tilføres 1 del elektrisitet, mens 2 deler energi hentes fra omgivelsene, varmepumpen leverer således 3 deler nyttig varme for prisen av 1.
Eller med andre ord. For 1 kw elektrisk energi inn, får man 3 kw varme ut.090VE9_quad
 
– Varmepumper reduserer energiforbruket med 60-80 % i forhold til direkte oppvarming med olje, gass eller elektrisitet.
 
– Oppvarmings budsjettet reduseres således med fra 40 til 60%. 

•    Temperatur stilles med fjernkontroll.
•    Renser luften
•    Bedre inne klima
•    Du har muligheter til kjøling på hete sommerdager
•    Effektiv støvfiltrering av inneluft.
•    Filter for fjerning av svevestøv.
•    Ionisering av fine støvpartikler gjør dem elektrisk ladet, og de fanges i filteret.
•    Enkel installering i både nye og eksisterende boliger.
•    Rimelig investering.
•    Minimalt vedlikehold.
•    Miljøvennlig