Rens av ventilasjonskanaler

Det er vesentlig for inneklima og dermed din helse at luften som kommer ut via ventilasjonsanlegget er ren. Det gjelder i så vel boliger som på arbeidsplasser. Det er ikke en selvfølge at det alltid er slik. Ventilasjonskanaler og aggregater blir brukt lite tid på når det gjelder rengjøring. Vi har kunnskap og erfaring både til å undersøke tilstanden på ditt ventilasjonsanlegg og rengjøre det hvis det er behov.

Ved å rengjøre anlegget jevnlig oppnår dere å få et bedre inneklima, og det er viktig siden vi bruker mesteparten av tiden innendørs. De som har opplevd dårlig inneklima kjenner forskjellen på god og dårlig inneluft, følelsen er merkbar.

Forurensede ventilasjonsanlegg gir redusert luftkvalitet og kan utgjøre en hygienisk risiko. I tillegg kan en få en dårligere energiøkonomi og forurensede kanaler og aggregater som kan medføre økt fare for brann og brannspredning. Ventilasjonsrengjøringen er like viktig som alt annet som blir regelmessig rengjort som gulv, vinduer og inventar, siden ventilasjonsanlegget bringer inn tilstrekkelige mengder ren luft til lokalene og fjerne forurenset luft kan det overgå annen rens om anlegget er veldig forurenset.

Et ventilasjonsanlegg er bygningens store skjulte overflate som kan gi stor gevinst om det holdes rent, det kan ha et innvendig overflateareal på ca 10% av golv arealet i en bygning! Det er ofte et glemt areal i rengjøring. Kanaler og komponenter i et ventilasjonsanlegg krever derfor ettersyn, rengjøring og vedlikehold.

• Rens av avtrekkskanaler

• Temperaturkontroll av tilluftskanaler

• Rengjøring og kontroll av agregat

• Innstilling av temperatur og viftehastighet

• Kontroll av varmeveksler

• Rens av kombirist

Metoder for ventilasjonsrens

Valg av rengjøringsmetode bestemmes av anleggets størrelse, forurensingstype, tilgang og beskaffenhet. De mest brukte metoder er: Manuelle metoder, støvsuging og avtørking Rengjøring med børster tilpasset kanalens form og størrelse Rengjøring med trykkluft Blåserengjøring med tørris (karbondioksid CO2 i fast form) spesielt til fjerning av fett Rengjøringen utføres på en slik måte at støv fra kanalene ikke kommer ut i lokalene der rengjøringen foregår.Ofte vil en rengjøring av ventilasjonsaggregater bli utført med en kombinasjon av ovennevnte metoder. Vi har nødvendig utstyr, erfaring og kompetanse til å rengjøre de aller fleste typer ventilasjonsanlegg, alt fra kompliserte anlegg på skoler, sykehjem, barnehager og næringsbygg, til boligblokker og eneboliger.